cover

Historie van Soest

In de vorige eeuw was Soest slechts een boerendorpje met niet meer dan 5.000 inwoners, terwijl het inwonersaantal nu reeds de 45.000 is gepasseerd. Soest heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een sprankelende gemeente, met behoud van de oude waarden uit het verleden. De gezellige dorpse sfeer is nooit verdwenen. Nieuwe inwoners voelen zich dan ook snel ‘thuis’ in Soest.

Hoe de Soestenaren aan hun bijnaam ‘Soesterknollen’ kwamen:
De bijnaam ‘Soesterknollen’, die nog steeds gebruikt wordt, komt uit het boerenverleden van Soest en kan slechts positief uitgelegd worden. De ‘Soesterknollen’ genoten vroeger een grote bekendheid vanwege hun uitmuntende smaak, waardoor zij in vele gezinnen werden gegeten tijdens de oogsttijd in Soest en haar weide omgeving. Hoge personages werden bovendien wegens bewezen diensten getrakteerd op het ‘Gerecht’ van Soest. In carnavalstijd werden hooggeëerde Soestenaren bovendien in de jaren zeventig nog steeds aangekondigd met de benaming ‘Soester knollen en knollinnen’.